Галерия


 
За нас

МЕЖДУНАРОДНО ПРИСТАНИЩ E СВИЩОВ е разположено на десния бряг на р. Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина) - на 554-я км. от устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище Регенсбург.

Историческите данни показват, че пристанището още в началото на XVI век е било важен транспортен и търговски възел за обработка на товари от западна Европа за Балканските и Близкоизточните страни и обратно. 

В Свищов р. Дунав се вдава в Дунавската хълмиста равнина и създава условия за осъществяване на най-пряката връзка от Дунав през старопланинските проходи с долината на р. Марица и Егейско море. Вследствие на развитието на пристанището през ХVІІІ и особено през ХІХ век Свищов се развива като първостепенен търговски град на Османската империя.

Транспортното значение на града спомага за създаването на възможности за внос и износ от гр. София и  цяла Северна и Южна Централна България.

Значението на пристанището се разширява във връзка с изграждащите транспортни коридори.

Международно пристанище Свищов е разположено на 7 Паневропейски транспортен коридор (Рейн-Майн-Дунав) .

Намира се в близост до транспортни коридори № 8 и 9, на около 45 км. и магистрала "Хемус" (на 56 км. от предполагаемото й трасе) и на 40 - 50 км. от гр. Александрия (Румъния), която има излаз на основната пътна артерия на страната Букурещ - Тимишоара – Арад - част от международни инфраструктурни коридори.