Галерия


 
Складове / Корабни места
Пристанището е разделено условно на 3 района – западен, централен и източен.

Обособени са 8 корабни места - 7 товаро-разтоварни и 1 пътническо. Обща дължина на кейовете - 922 м
Откритата складова площ - 66 600 м ²
Закрита складова площ - 6 620 м ².
• Склад – 2 400 м ² /метална конструкция с дренчерна противопожарна и електронна пожароизвестителна инсталации/.
• Склад – 2 100 м ² /стоманобетонна конструкция с електронна пожароизвестителна и противопожарна водопроводна инсталация/
• Склад „Тютюнев монопол” – 1 600 м ² /монолитна 5 етажна сграда с 1- тонен товарен асансьор и пожарогасителна инсталация/.
• гаражни клетки – 520 м ² /монолитни полузакрити/.