Галерия
 
Оборудване – Механизация
Пристанището разполага с:
• 11 бр. портални крана с товароподемност от 5 до 20 т
• 1 бр. дизелов ел. кран разположен на дозировъчната площадка
• 1 бр. колесен трактор
• 4 бр. вилкови повдигача
• 3 бр. кофъчни товарача
• 2 бр. Автокантари