Галерия
 
Предимства
ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНО ПРИСТАНИЩЕ СВИЩОВ e най-южното пристанище на водният път Дунав-Рейн-Майн и второто по големина дунавско пристанище в България. Разположено на десния бряг на р. Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина) - на 554-я км. от устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище Регенсбург.


ИНТЕРМОДАЛНИ ВРЪЗКИ: Международно Пристанище Свищов осигурява най-кратката връзка за София, Централна и Южна България и оттам за Турция и Близкият изток...
• 24 часова обработка на товари с 11 портови крана
• Тримодални обработки на товари –кораб-жп или автотранспорт и обратно
• 4 железопътни коловоза с обща дължина 2 510 м, които обслужват непосредствено корабните места. В района е построена и дозировъчна площадка с електронен ж.п. кантар за дозиране на вагони с насипни товари.

Пристанището е най-късият път от реката до  София и Старопланинските проходи, а от там за Турция, Гърция и Близкия Изток. Връзката с вътрешността на страната се осъществява посредством ЖП линии през гара Левски и удобните пътни връзки с градовете , Плевен, Велико Търново Габрово, Търговище, Ловеч и в Южна България- Пловдив,Стара Загора,Хасково и др..


МИТНИЦА И КПП
: Митнически, КП пункт и ЖП гара - предоставят възможност за обработка на товарите в най-кратки срокове, спестявайки време и разходи за товародателите.
• Съхранение на стоки в закрити и открити митнически складове
• Логистика и спедиция на товари