Галерия
 
Услуги - Товаро-разтоварна дейност

Пристанищни услуги:
• Маневрена дейност със собствен портфлот;
• Натоварване и разтоварване, триминг, сепарация, укрепване и разкрепване на товари, сухо почистване на транспортните средства преди и след претоварните дейности;
• Складови операции с товари, съгласно установения митнически режим;
• Натоварване и разтоварване на кораби на рейд;
• Транспортно-спедиторско обслужване и митническо представителство;
• Изготвяне, оформяне на товарни и транспортни документи /товарителници, спесификации и др./;
• Предоставяне на товарна техника и инвентар;
• Швартови операции, буксировка, пилотаж, подменен екипаж;


Услуги при допълнителни заявки:
• Предоставяне на кей на кораб;
• Снабдяване на корабите с питейна вода;
• Предоставяне на ел. енергия;
• Подготовка на товарите /ремонт на опаковката, преамбалиране, етикиране, маркиране и др./;
• Допълнителни услуги описани в договорите;

Действащa тарифa на пристанище Свищов

Информация за обслужващи ЖП съоръжения