Нашите предложения• Ro-Ro  Ферибот  България - Румъния

www.ferry.bg

 Резервации по телефона! 

Новини

  

 

Добре Дошли!
МЕЖДУНАРОДНО ПРИСТАНИЩЕ СВИЩОВ е разположено на десния бряг на р. Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина) - на 554-я км. от устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище Регенсбург.
Историческите данни показват, че пристанището още в началото на XVI век е било важен транспортен и търговски възел за обработка на товари от западна Европа за Балканските и Близкоизточните страни и обратно.
Международно Пристанище Свищов осигурява най-евтиният сервиз за получаване и изпращане на контейнери до Азия, Америка, Африка, Близкият Изток.
Порт Свищов е най-близкият контейнерен терминал до София, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Габрово.
Предимства

От Централна и Западна Европа, Украйна и Русия транспортирането на крупни товари до и от България е най-изгодно по река Дунав - а Порт Свищов е най-удобното пристанище за разпределение във вътрешността на страната защото е разположено в центъра на България.

Географско разположение - МЕЖДУНАРОДНО ПРИСТАНИЩЕ СВИЩОВ e най-южното пристанище на водният път Дунав-Рейн-Майн и едно от най-големите дунавски пристанища в България. 
Интермодални връзки -
Международно Пристанище Свищов осигурява най-кратката връзка за София, Централна и Южна България и оттам за Турция и Близкият изток...
Митница и КПП

Услуги
• Маневрена дейност със собствен портфлот;
• Натоварване и разтоварване, триминг, сепарация, укрепване и разкрепване на товари, сухо почистване на транспортните средства преди и след претоварните дейности;
• Складови операции с товари, съгласно установения митнически режим;
• Натоварване и разтоварване на кораби на рейд;